【DSE 2020 Tip題大熱!】DSE Chinese 中文:卷一、二、三出題趨勢

本文由 1g644 在 2020-06-28 發表於 "生涯規劃討論區" 討論區

 1. 58913560

  1g644
  Expand Collapse

  文章:
  19
  讚:
  0

  [#flowsophic中文大熱試題]今次試吓tip下今屆DSE 中文出題趨勢!中文一路都好難tip題,但係近年考評局既出題都有番一啲規律同框架,所以只要掌握好呢啲方向,都可以提早做好準備。
  想睇哂呢個系列,就㩒落呢個hashtag #flowsophic大熱試題
  @dsehighbanana 就幫大家做左一個今年DSE 中文既出題分析,內容包括考評局近年既出題方式,同今年應該點樣溫書以應對考試
  1. 卷一閱讀
  For 範文,2018同2019嘅題目好straightforward,冇比較題,亦都冇喺長題目翻炒番上年出過嘅範文。For tip題攻略,你可以睇番我之前嘅post。但係今年我唔排除佢會試下出下d新嘅題型玩下你地(例如比較題),因為2019年文言文果到有條題目要我地用番範文裡面嘅嘢,都算係一個突破。所以你地溫範文嘅時候可以溫得深入d,一定要get到每篇範文作者嘅諗法同埋篇文嘅主旨。同埋你要留意下有冇d咩範文係有機會俾考評局攞黎比較嘅。範文係兵家必爭之地,無論你aim咩grade都要溫熟範文,但係同時你都要知道範文只係佔成個中文科嘅大概7%左右,唔好花太多時間喺果到,因為可能你日日溫好耐範文同你最後用一個禮拜溫範文個結果其實只係差一兩分,咁你倒不如將d時間擺落其他科/其他卷啦


  2. 卷二寫作
  其實不嬲記敘文個trend都係越來越開放,越來越少限制,而2019年記敘文更加係咁(「這句話,我會記上一輩子」基本上你咩題材都用得,你只不過要塞句句子入去,用句句子串連起成篇文)(2018年有限制到寫嘅內容係舊地重遊,但係2019真係完全冇限制)。所以你地更加應該諗下唔同嘅故事先入去,到時改一改黎fit條題目嘅要求。2020年你用到d故事嘅機會係非常之高!
  議論文佢都連續出左幾年嘅談XX,本身以為佢2019年會繼續出,點知佢冇。佢應該係唔想d人操熟曬某一種題型唔識做其他題型。而佢2019年出對「讀書無用」嘅看法,某程度上specific過過往果幾年(談xx你咩都可以講,但係2019年果條你只可以講讀書嘅好處)。咁我唔知佢黎緊呢一年會唔會出番談xx啦,不過佢都有機會出番其他specific d嘅題型。所以你地溫嘅時候唔好只係溫談xx啊,要試下做下唔同嘅題型。議論文嘅文章鋪排同埋你用嘅例子係非常之重要,所以我建議你呢個月要作多d去熟悉個結構同埋點樣推論。如果你冇時間作好多文嘅話,可以計時寫大綱(15mins 寫曬每一段由咩層次出發/每一段想講咩同埋每段用咩例子),可以訓練下你諗point嘅速度同埋改善結構。
  3. 卷三綜合
  我諗應該好多同學都知道,今年嘅卷三整合拓展果part改左評分方法。以往係1+2+5,依家係分上中下品評分,其實對於你作答上冇乜影響,你一樣都係咁樣去答,不過你就唔可以好似以前咁寫果幾句就執倒d分。
  至於見解論證果部分,2019年就少左好多資料俾你。以往嘅資料多好多字,同學可以運用唔同嘅資料去爆好多point出黎,但係2019年嘅見解論證資料得果幾句,所以同學一定要識得點樣可以單憑果兩行字去爆到好多嘢出黎。你地要練習下點樣可以更加具體化同埋點樣可以step by step推論。(以往呢樣嘢重要,不過有左2019年嘅轉變之後就更加重要)
  卷三呢份卷相對上比較易升grade,因為佢唔需要你有好好嘅中文底子。如果你肯努力操嘅話,絕對有機會操倒上5**嘅水平。所以我建議各位同學喺呢一個月裡面可以擺多d時間落卷三。
  如果大家想check下有冇溫漏左一啲課題或者驚一啲concept仲係有錯,歡迎係呢到搵 DSE/CE/AL pastpaper !